คุณณรงค์ฤทธิ์ ช่างเสนา

คุณณรงค์ฤทธิ์ ช่างเสนา

ประวัติการทำงาน

  • บริษัท วีแอนด์ดับบลิวเอ็นจีเนียริ่ง จำกัด ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (แผนก กระเช้าไฟฟ้า)
  • บริษัท ซิงเถียนเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
  • บริษัท โคไน้ซ์อีเลคโทรนิค จำกัด ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
  • บริษัท ยูนิแคป อีเลคโทรนิค จำกัด (ประเทศใต้หวัน) ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

การทำงานในปัจจุบัน

บริษัท อีโค่ เทคโนโลยี จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ/ผู้จัดการ

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ

– ไฟฟ้า, อีเลคโทรนิค
หลักสูตร
– ออกแบบวิเคราะห์แก้ไขระบบโซล่าเซลล์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
– เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์ (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน)
– วิทยากรต้นแบบโซล่าเซลล์ รุ่นที่ 1 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
– ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน)
– ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน)

0

฿0.00