คุณเฉลิมชัย ไชยวงค์

คุณเฉลิมชัย ไชยวงค์

ประวัติการทำงาน

  • บริษัท สยามยามาฮ่า จก. สาขาเชียงใหม่ ฝ่ายคลังสินค้า แผนกอะไหล่
  • บริษัท ลานนาโปรดักส์ จก. นิคมอุตสากรรม จ.ลำพูน จนท.ธุรการฝ่ายบุคคล
  • บริษัท ลำปางสมพงค์ พัฒนาจำกัด จ.ลำปาง ตำแหน่งช่างไฟฟ้า

การทำงานในปัจจุบัน

รับติดตั้งและรับเหมาไฟฟ้าในอาคาร รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ งานติดตั้งและรับเหมา ระบบโซล่าเซลล์

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ

ไฟฟ้า เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ระบบโซล่าเซลล์
– ช่างไฟฟ้าในอาคาร(กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน)
– ช่างทำความเย็นและปรับอากาศ(กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน)
– ผ่านการทดสอบมาตรฐานการอาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน
สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้ง ซ่อม และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ชั้น 2 จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

0

฿0.00