คุณสันติสุข วีรพันธุ์

คุณสันติสุข วีรพันธุ์

ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัทเดอะแพลนเน็ทพาวเวอร์ จำกัด

การทำงานในปัจจุบัน

พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัทเดอะแพลนเน็ทพาวเวอร์ จำกัด

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ

ระบบออนกริด ระบบออฟกริด ระบบไฮบริด ระบบปั้มน้ำโซล่าเซลล์ เอซีและดีซี

0

฿0.00